logo
  • oktober 30, 2014
  • Kommentering avstängd

Vårt projekt

Rediviv utvecklar projekt som syftar till att finna hållbara lösningar på sociala problem i olika länder.

Vi söker inte kortsiktiga lösningar, vårt mål är att skapa inkomstkällor, sysselsättning och socialt stöd genom utveckling av entreprenörskap.

rediviv-logo_339x100

 

Second hand andra chans; Vi står för solidaritet med ett socialt syfte, att hjälpa fattiga ensamstående kvinnor och barn som lider av fattigdom och fördrivning i sitt hemland. Projektet går ut på att skicka kläder, skor och elektroniska saker, från Sverige till Colombia.

dsc03085_kopianinos_pobres-430x286

Medfölja brottsoffren av landminor CORPAV.org; Enligt UNICEF:s beräkningar har ungefär en miljon människor dödast eller lemlästats av landminor sedan 1975. De flesta av dem är civila och runt 35 procent är barn under 15 år. Landminor dödar eller lemlästar omkring 20 000 män, kvinnor och barn varje år. Det är en person i halvtimmen. Barn är särskilt utsatta för minorna. Med detta projekt stödjer vi rehabilitering och logi (under vistelse för psykisk och fysisk behandling) för minoffer som inte omfattas av den sociala försäkringen. Vi vill även bidra till att bygga upp nätverk som kan följa upp avslutad rehabilitering. (Colombia)

campesinos_corpav_rediviv_kopia-480x248campesinos_rediviv-447x309

 

 

 

– Projekt El Salvador- Merari Perez. (San salvador).

 


Comments are closed.