logo

Vad är mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter är regler där det står vilka rättigheter människor har. Rättigheter är individuella. Det betyder att reglerna gäller för varje människa. Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter. Det finns olika sorters rättigheter. Men alla rättigheter är viktiga. En del rättigheter är polistika och medborgerliga. Människor ska ha rätt säga vad de tycker, tro på vilken gud de vill och kunna välja att vara med i föreningar. Andra rättigheter är ekonimista, sociala och kulturella. Människor ska ha rätt till ett arbete och att äta sig mätta. Människor som inte kan arbeta ska få hjälp av samhället. Alla ska få sjukvård och lära sig att läsa och skriva.

FNs regler om mänskliga rättigheter.

Efter andra världskriget började länderna samarbeta i förenta nationerna, FN. I FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheterna talar länderna i FN om hur de tycker att det ska vara i världen för att människor ska kunna leva i fred och frihet.

Det här är vad den allmänna förklaringen bland annat handlar om:

Alla människor är lika mycket värda. Mänskliga rättigheter gäller för alla människor. Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land. Länderna ska skydda människor så att de kan känna sig säkra. Ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika. Människor ska kunna resa i sina länder och till andra länder. Länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder. Människor ska själva få bestämma över sina liv. De ska få gifta sig, tycka vad de vill och tro på vilken gud de vill. Länderna ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, får äta sig mätta och lära sig att läsa och skriva.