logo

Recepción y Presentación

Resepción de refugiados antes del  1 de diciembre 2010 

Si ha recibido un permiso de residencia como refugiado antes de diciembre 1 del 2012  y está registrado en el alojamiento de la unidad de integracion de servicios. Las personas que recibierón con anterioridad al 1  de dicembre del 2010  siguen su intruducción enla ciudad de Västerås enla unidad de integración e integración y con los beneficios de intrucción prevista de un maximo de 2 años desde la fecha del permiso.

Meta de la introducción

La meta de la introducción de la ciudad, es brindar oportunidades de auto-apoyo y la participación en la sociedad sueca. Para lograr el objetivo, este  trabajo se lleva acabo después de el plan de intrucción que es  elaborado conjuntamente con el individuo.

Acojida a los  refujiados

Todos los refujiados recien llegados, tanto adultos como niños, deben ser registrados en la unidad de integración en Västerås. La ciudad tiene la misión de participar en el establecimientos de una conversación con los recién llegados y el servicio de empleo. La unidad de integracion en el  establecimiento de las llamadas es proporcionar información sobre los recursos comunitarios y de vivienda en Västerås. Hay una necesidad de rehabilitación cuando el individuo tiene un rendiemiento inferior al 25% la unidad de integracion se hace cargo de la intrucción del servicio de empleo, el asilo y la integracion en la salud de los recien llegados para establecer un plan de rehabilitación con el objetivo lo mas rapidamente posible para mejorar el rendimiento y tener un plan de trabajo de conjunto con el servivio de empleo.

Orientación a la sociedad

La unidad de integración deberán proporcionar una orientación a todos los refugiados recíen llegados. La unidad de integracion de Västerås sigue teniendo una recepción y  una introducción de todos los niños, jovenes y ancianos mayores de 64 años.

Activades de ocio

La Unidad de Integración debén prestar la asistencia, ayudar a los niños y a los adultos en recreacion activa. Proporcionar información sobre diferenntes asociaciones y organizaciones que puedan ser de interés.

Vivienda

La unidad de integracion tiene la responsavilidad permanente de vivienda para los refujiados recien llegados. Proporcionan información sobre la vivienda y la posibilidad de apoyo para la transferencia a otros municipios que puedan ofrecer un alojamiento mejor. Los asistentes de alojamiento son también un apoyo práctico en el contrato de arrendamiento a las personas que se trasladen a una casa.

Los prestamos caseros de equipamiento.

La unidad de integración tiene la misión de informar y administrar las solicitudes de préstamos de equipamiento de la vivienda.

ORIGO

Samtliga barn och ungdomar i åldern 1-19 år anmäls till Origo som gör en pedagogisk, motorisk och psykosocial kartläggning av varje individ för att kunna hitta en lämplig individuell skolplacering. Origo når du via telefonnummer 021-39 81 37 eller 021-39 20 38.

Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Sfi är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället samt arbetsplatsförlagd utbildning i det svenska språket. Västerås Stad ansvarar för Svenska för invandrare, Sfi. Alla som inte har svenska som huvudspråk har rätt att läsa Sfi. Du har rätt att läsa Sfi inom Vuxenutbildningen om du: • Är folkbokförd i Västerås och har ett permanent personnummer • Är över 20 år eller har gymnasiekompetens eller motsvarande från ditt hemland • Saknar grundkunskaper i svenska Kurser startas under hela året. Det finns kurser på flera nivåer. Inskrivning till Sfi görs på Vuxenutbildningscenter (VUC). Mer information om Sfi och kontaktuppgifter till Vuxenutbildningscentrum hittar du till höger under rubriken Liknande innehåll.

Sfi-bonus

Integrationsenheten har uppdrag att administrera och utbetala Sfi-bonus till de personer som klarat Sfi-nivå B, C eller D. Ansökan kan göras direkt till Integrationsenhetens reception eller via Skolverkets hemsida där du också hittar information om Sfi-bonus på flera olika språk. Mer information om Sfi-bonus kan du få via telefonnummer 021-39 80 95 eller 021-39 80 98. Västerås.

2011-11-09

 

Migrationsverket leder Twinningprojekt i Armenien 

 

Migrationsverket får 10 miljoner kronor av EU-kommissionen för att leda ett nytt Twinningprojekt i Armenien. Projektet ska hjälpa Armenien att närma sig EU-standard när det gäller hanteringen av migrationsfrågor.

 

2011-11-04

Kvalitet i asylprocessen och beredskap för ökat antal asylsökande

 

 

 

Utbyte av erfarenheter och diskussioner med målet att hitta framtida samarbetsområden för utveckling. Det är fokus för de två workshoppar som arrangeras av GDISC* och Söderköpingsprocessen* denna vecka. 

 

2011-11-02

Ny bedömning av riskerna för iranier som varit politiskt aktiva utanför Iran 

Migrationsverkets rättschef har fattat beslut om nya riktlinjer för hur risken för förföljelse ska bedömas för asylsökande iranier som varit politiskt aktiva utanför hemlandet. Rättschefen konstaterar att den iranska regimen har både stor vilja och förmåga att övervaka sina medborgare i Sverige. 

2011-11-01

Nya riktlinjer om asylsökandes boende 

Lägenheter för asylsökande ska ha jämförbar kvalitet oavsett var i landet de finns. SIS, Swedish Standards Institute och Migrationsverket har arbetat fram överenskommelsen tillsammans med hyresvärdar, myndigheter, tillverkare, branschorganisationer, ideella föreningar och ett antal kommuner.

Läs mer på nyhetsarkiv.http://www.migrationsverket.se/info/79.html