logo

Anteckningar av intresse

 

Sök jobb utan cv – var med i Kompetensutmaningen!

Nu lanserar vi Kompetensutmaningen, en rekrytering som riktar sig till dig som söker jobb inom servicebranschen. Kompetensutmaningen fokuserar på att göra ansökningsprocessen rolig och lustfylld där du inte behöver cv eller personligt brev. Du får istället möjlighet att visa dina kompetenser genom att samla poäng i olika kunskapstest.

Kompetensutmaningen.se är en webbsida som vi på Arbetsförmedlingen har tagit fram tillsammans med företaget Sqore för att testa ett nytt sätt för arbetsgivare att rekrytera på.

Sidan är öppen från den 14 april och stänger den 3 juni. Vi samarbetar med sex stycken arbetsgivare som har behov av att rekrytera till olika tjänster inom servicebranschen, till exempel säljare, kundsupport och servitris/servitör. Blir du en av de tio deltagarna med högst totalpoäng i en arbetstest blir du kallad till en intervju med arbetsgivaren och har då en chans att få jobbet.

Gå in på komptensutmaningen.se för att läsa mer om hur kompetensutmaningen går till, hur du deltar, vilka arbetsgivare som är med och vilka tjänster de utlyser.

Lycka till!

 

 

Flyktingmottagning efter 1 december 2010

Om du har fått uppehållstillstånd som flykting efter den 1 december 2010 kan du omfattas av ”lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare”. Då är det Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för din integration i Sverige. Lagen gäller endast vuxna mellan 20-64 år. Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida. http://www.arbetsformedlingen.se/

 

 

 

Flyktingmottagning före 1 december 2010

Om du fått uppehållstillstånd som flykting före 1 december 2010, samt är folkbokförd i Västerås så tag kontakt med Integrationsenheten. Personer som tagits emot före den 1 december 2010 fortsätter sin introduktion via Västerås stads Integrationsenhet. Introduktion och introduktionsersättning ges i max 2 år från uppehållstillståndsdatum.

 

Introduktionens mål

Introduktionen via staden har som mål att ge förutsättningar för egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället. Arbetet mot målet sker efter den introduktionsplan som upprättas tillsammans med individen.

Mottagning av flyktingar

Alla nyanlända flyktingar, både vuxna och barn, ska skrivas in på Integrationsenheten i Västerås. Staden har ett uppdrag att vara med vid etableringssamtal tillsammans med den nyanlända och Arbetsförmedlingen. Integrationsenheten ska vid etableringssamtalen informera om kommunala resurser och bostadsmarknaden i Västerås. Finns behov av rehabilitering och att individen har en prestationsförmåga lägre än 25 % ska Integrationsenheten ta över introduktionen från Arbetsförmedlingen och tillsammans med Asyl- och Integrationshälsan och den nyanlända upprätta en rehabiliteringsplan med mål att så snabbt som möjligt öka prestationsförmågan för att kunna få en etableringsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Samhällsorientering

Integrationsenheten ska tillhandahålla samhällsorientering till alla nyanlända flyktingar. Västerås Stad, Integrationsenheten, har ett fortsatt mottagnings- och introduktionsansvar för alla barn, ungdomar och äldre över 64 år.

Fritidsaktiviteter

Integrationsenheten ska vara behjälpliga och medverka till att både barn och vuxna får en aktiv fritid. Informera om olika föreningar och organisationer som kan vara av intresse.

Bosättning

Integrationsenheten har ett fortsatt ansvar för boende för nyanlända flyktingar. Informera om bostadsmarknaden och möjlighet till stöd vid vidareflytt till annan kommun som kan erbjuda ett bättre boendealternativ. Boendeassistenterna är också ett praktiskt stöd vid kontraktsskrivning och vid inflytt i ett boende.

Hemutrustningslån

Integrationsenheten har också uppdraget att informera och administrera ansökan om hemutrustningslån.

ORIGO

Samtliga barn och ungdomar i åldern 1-19 år anmäls till Origo som gör en pedagogisk, motorisk och psykosocial kartläggning av varje individ för att kunna hitta en lämplig individuell skolplacering. Origo når du via telefonnummer 021-39 81 37 eller 021-39 20 38.

Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Sfi är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället samt arbetsplatsförlagd utbildning i det svenska språket. Västerås Stad ansvarar för Svenska för invandrare, Sfi. Alla som inte har svenska som huvudspråk har rätt att läsa Sfi. Du har rätt att läsa Sfi inom Vuxenutbildningen om du: • Är folkbokförd i Västerås och har ett permanent personnummer • Är över 20 år eller har gymnasiekompetens eller motsvarande från ditt hemland • Saknar grundkunskaper i svenska Kurser startas under hela året. Det finns kurser på flera nivåer. Inskrivning till Sfi görs på Vuxenutbildningscenter (VUC). Mer information om Sfi och kontaktuppgifter till Vuxenutbildningscentrum hittar du till höger under rubriken Liknande innehåll.

Sfi-bonus

Integrationsenheten har uppdrag att administrera och utbetala Sfi-bonus till de personer som klarat Sfi-nivå B, C eller D. Ansökan kan göras direkt till Integrationsenhetens reception eller via Skolverkets hemsida där du också hittar information om Sfi-bonus på flera olika språk. Mer information om Sfi-bonus kan du få via telefonnummer 021-39 80 95 eller 021-39 80 98. Västerås.

2011-11-09

 

Migrationsverket leder Twinningprojekt i Armenien

 

Migrationsverket får 10 miljoner kronor av EU-kommissionen för att leda ett nytt Twinningprojekt i Armenien. Projektet ska hjälpa Armenien att närma sig EU-standard när det gäller hanteringen av migrationsfrågor.
2011-11-04

Kvalitet i asylprocessen och beredskap för ökat antal asylsökande

 

Utbyte av erfarenheter och diskussioner med målet att hitta framtida samarbetsområden för utveckling. Det är fokus för de två workshoppar som arrangeras av GDISC* och Söderköpingsprocessen* denna vecka.

 

2011-11-02

Ny bedömning av riskerna för iranier som varit politiskt aktiva utanför Iran

Migrationsverkets rättschef har fattat beslut om nya riktlinjer för hur risken för förföljelse ska bedömas för asylsökande iranier som varit politiskt aktiva utanför hemlandet. Rättschefen konstaterar att den iranska regimen har både stor vilja och förmåga att övervaka sina medborgare i Sverige.

2011-11-01

Nya riktlinjer om asylsökandes boende

Lägenheter för asylsökande ska ha jämförbar kvalitet oavsett var i landet de finns. SIS, Swedish Standards Institute och Migrationsverket har arbetat fram överenskommelsen tillsammans med hyresvärdar, myndigheter, tillverkare, branschorganisationer, ideella föreningar och ett antal kommuner.

Läs mer på nyhetsarkiv.http://www.migrationsverket.se/info/79.html